Thêm chức năng Empty Recycle Bin khi nhấn chuột phải vào ổ cứng, thư mục, tập tin

Khi Empty Recycle Bin bạn phải click chuột phải vào Recycle Bin, nhưng với thủ thuật này bạn có thể sử dụng chức năng Empty Recycle Bin này ở bất kì ở các thư mục, tập tin, ổ cứng nào.

Mở Notepad bạn chép đọan mã sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-
00AA002F954E}]
@=”Empty Recycle Bin”
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
@=”{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle
Bin]
@=”{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
@=”{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
@=”{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”

Lưu tập tin này lại với bất kì tên nào, miễn phần mở rộng của nó là .reg, chẳng hạn emptyrecyclebin.reg và chạy nó, log off hay restart lại máy là xong.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: