Lựa chọn DOS hay XP

Khác với win9x , XP không hỗ trợ Dos , tuy nhiên đôi khi bạn cần phải sử dụng môi trường Dos để làm việc vì một số chương trình trên Dos sẽ không chạy khi bạn vào XP. Có một cách đơn giản sau để tạo một giao diện cho phép chọn lựa giữa XP và DOS :

1.Trước tiên bạn phải chép các tập tin khỏi động của DOS ( command.com , io.sys, msdos.sys) vào thư mục gốc C:

2. Bạn vào XP, vào thư mục gốc đĩa C: sẽ thấy tập tin boot.ini , nếu không thấy bạn có thể vào Control Panel\Folder Options\View\ bỏ dấu check khỏi mục “Hide protected operating system files” và chọn mục “Show hiden files” . Sau đó thì bạn sẽ thấy tập tin boot.ini

3. Thêm dòng sau vào C:\=”DOS” vào file boot.ini . Ví dụ :

[boot loader]

 

timeout=15

 

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

 

[operating systems]

 

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS=”Microsoft WindowsXP” /fastdetect

 

C:\=”DOS”


4. Khỏi động lại để thấy kết quả .

Chúc bạn thành công .

Lê Quốc Trí (st)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: