Download K-Lite Codec Pack 3.10 Full

Với Klite phiên bản mới này bạn có thể xem được file FLV và nhiều chức năng tốt hơn Klite cũ, hãy tự khám phá nhé. ^_^. Đây là link download.
Features of K-Lite Codec Pack 3.10 FULL version :

• Player :
– Media Player Classic (latest build from Celtic_Druid)
• FFDShow :
– FFDShow [rev. 1193]
– extra plugins
– FFDShow VFW interface
• DirectShow video filters :
– XviD [version 1.1.2]
– DivX [version 6.6.1.1]
– On2 VP6 [version 6.4.2.0]
– On2 VP7 [version 7.0.10.0]
– MPEG-1 / MPEG-2 (Cyberlink) [version 6.0.0.3402]
– MPEG-1 / MPEG-2 (DScaler5) [version 0.0.8.0]
– MPEG-1 / MPEG-2 (Gabest) [version 1.0.0.3]
– MPEG-1 / MPEG-2 (MainConcept) [version 1.0.0.78]
– MPEG-1 / MPEG-2 (Ligos) [version 4.0.0.77]
• VFW video codecs :
– XviD [version 1.2.0-dev build 2006-11-08]
– DivX Pro [version 6.6.1.1]
– x264 [rev. 655]
– Windows Media 9 VCM [version 9.0.1.1184]
– On2 VP6 [version 6.4.2.0] [Encoding]
– On2 VP7 [version 7.0.10.0] [Encoding]
– Intel Indeo [version 5.2562.15.54]
– Intel Indeo [version 4.51.16.2]
– Intel Indeo [version 3.24.15.03]
– Intel I.263 [version 2.55.1.16]
– huffyuv [version 2.1.1 CCE Patch 0.2.5]
– I420 (Helix) [version 1.2]
– YV12 (Helix) [version 1.2]
• DirectShow audio filters :
– MP3 (Fraunhofer) [version 1.9.0.311]
– AC3/DTS/LPCM/MP1/MP2 (AC3Filter) [version 1.30b]
– MP1/MP2 (MainConcept) [version 1.0.0.78]
– Vorbis (CoreVorbis) [version 1.1.0.79]
– AAC (CoreAAC) [version 1.2.0.575]
– MusePack [version 1.0.0.3]
– Monkey’s Audio [version 1.00]
– WavPack (CoreWavPack) [version 1.1.0]
– FLAC (illiminable) [version 0.73.1936]
• ACM audio codecs :
– MP3 (Fraunhofer) [version 3.4.0.0]
– MP3 (LAME) [version 3.97]
– AC3 (ffcHandler) [version 1.3.1]
– Vorbis [version 0.0.3.6]
– DivX 😉 Audio [version 4.2.0.0]
• DirectShow source filters :
– AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.7]
– AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.3]
– Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– Matroska splitter (Gabest) [version 1.0.2.9]
– Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– Ogg splitter (Gabest) [version 1.0.0.0]
– FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.1]
– MPEG TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– MPEG PS splitter (Cyberlink) [version 1.0.0.4528]
– MPEG PS splitter (Gabest) [version 1.0.0.3]
– MPEG PS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– MPEG PS splitter (MainConcept) [version 1.0.1.20]
– MPEG PS splitter (Elecard) [version 1.0.31.51211]
– MPEG PS splitter (Ligos) [version 4.0.0.77]
– MP3 Source (DCoder) [version 1.3]
– AC3/DTS Source (AC3File) [version 0.4b]
– SHOUTcast Source [version 1.0.0.1]
– AAC parser (Orban) [version 1.0.27]
• DirectShow subtitle filter :
– DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.37 + fixes]
• Encoding tools :
– LAME CLI and DLL [version 3.97]
– LameDropXPd [version 3.97]
– OggDropXPd [version 1.8.9 aoTuVb5]
• Tools :
– GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
– VobSubStrip [version 0.11]
– GraphEdit [build 041201]
– MMCompView [version 1.10]
– AVI Fixed [version 2.0b1]
– FourCC Changer
– Bitrate Calculator

Features of K-Lite Codec Pack 3.10 STANDARD version :

• Player :
– Media Player Classic (latest build from Celtic_Druid)
• FFDShow :
– FFDShow [rev. 1193]
• DirectShow source filters :
– AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.3]
– MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.1]
– MPEG-TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
– MPEG PS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.7.121.0]
• DirectShow subtitle filter :
– DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.37 + fixes]
• Tools :
– GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
– VobSubStrip [version 0.11]

Features of K-Lite Codec Pack 3.10 BASIC version :

• DirectShow video filters:
– XviD [version 1.2.0-dev with v1.1.2]
– DivX [version 6.5.1.0]
• DirectShow audio filters:
– MP3 (Fraunhofer) [version 1.9.0.311]
– AC3 (AC3Filter) [version 1.30b]
• DirectShow subtitle filter:
– DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.37 + fixes]
• Tools:
– GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
– VobSubStrip [version 0.11]

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: